Vážení zákazníci,
v živote človeka občas príde obdobie, kedy sa musí rozhodnúť, ako naloží ďalej so svojím životom a následne i so svojou firmou.

Spolu s manželom podnikáme už viac ako 27 rokov a mnohí z Vás viete, že sme svoju prácu vždy vykonávali s láskou, nadšením a s veľkým nasadením. Keď sa však naše dcéry minulý rok definitívne rozhodli nepokračovať v našom rodinnom biznise, začali sme hľadať to najlepšie riešenie. S potešením Vám preto oznamujeme, že sa nám podarilo nájsť strategického partnera na pokračovanie nášho rodinného biznisu - českú rodinnú firmu Mark Distri, spol.s.r.o., ktorá už veľa rokov úspešne pôsobí na kozmetickom a farmaceutickom trhu v Čechách a na Slovensku prostredníctvom dcérskej spoločnosti EURO MD a exkluzívne zastupuje viac ako 37 svetových značiek.

Akvizícia našej firmy sa uskutočnila po 6 mesačných rokovaniach vo Februári 2020 a novým 100% vlastníkom spoločnosti VH Cosmetics s.r.o. sa stáva spoločnosť DIVES s.r.o., práve zo skupiny Mark Distri. 

Zároveň sa Vám chceme touto cestou čo najsrdečnejšie poďakovať za našu dobrú a dlhoročnú spoluprácu, zaželať Vám najmä v tomto ťažkom období veľa pracovných i osobných úspechov a hlavne veľa zdravia Vám i Vaším rodinám.

S úctou

Zlatica Hubová a Vladimír Huba