Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci – spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný oznámiť písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: objednavky@vhc.sk vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci elektronicky potvrdí Kupujúcemu prijatie odstúpenia od zmluvy e-mailom.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy (.doc)

Formulár na odstúpenie od zmluvy (.pdf)